Cümə axşamı, 19.04.2018, 12:54
Xoş gördük sizi Qonaq | RSS

Mən Türk övladıyam.(Əhməd Cavad)

Giriş forması
Bölmələr
Axtarış
HARAY,HARAY MƏN TÜRKƏM !!!

Son xeberler

Fayl kataloqu

Əsas » Məqalələr » Мои статьи [ Məqalə əlavə et ]

Azərbaycanın türkçü şairləri və şeirləri.
Hüseyn Cavid "Yurdu sarmış qabalıq, yaltaqlıq"

March 28th, 17:28
Nə əcayib sürü, yahu, bunlar,
Öndə rəhbərlik edər meymunlar.
Cühəla elm, fəzilət satıyor.
Bizi həp aldadıyor, aldadıyor.
Kəndi əxlaqi sönükkən həpsi
Yeltənir verməyə əxlaq dərsi.
Sadə minbərdə deyil, hər yerdə
Göz boyar həp bu qaranlıq pərdə.
Hankı bir sərxoşu söylətdim, inan
Bəhs edər, gördüm o, huşyarlıqdan.
Nerdə beş kölgə görür ördəklər
Başlayıb nitqə həmən saz köklər.
Rəqsi təlim ediyor axsaqlar,
Əzəmət düşkünüdür alçaqlar.
Zövqə biganə səfillər bol-bol
Şerü sənətdə arar bir yeni yol.
Sadədil, hissə uyan abdallar,
Həp siyasi kəsilib at nallar.
Bir yığın kor qılavuzluq yaparaq
Göstərir zülməti aydın, parlaq.
Hər gülər üzdə ölüm, qan görürəm,
Pək yaxın dostları düşman görürəm.
Yurdu sarmış qabalıq, yaltaqlıq,
Yüksəliş varsa, səbəb alçaqlıq...

AZƏR (Poema)
Yazılmışdır: 1920-1937 | İlk nəşri: 1958

***************************************************************
***************************************************************

Məhəmməd Hadi- Türkün nəğməsi

Türkün tökülən qanları bihudə gedərmi?
Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həpsi hədərmi?
Dörd ildə verilmiş bu qədər can hədər olmaz,
Məfkurə yolunda tökülən qan hədər olmaz,
Qiymətli olan xuni-şəhidan hədər olmaz,
Dul qalmış olan növheyi-nisvan hədər olmaz,
Bax səs sonuna, hikməti-türkan hədər olmaz,
Bədbəxt olan əğfani-yetiman hədər olmaz.
Türkün tökülən qanları bihudə gedəərmi?
Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həpsi hədərmi?
Qan ilə qazandıq zəfəri, verməriz əldən,
Xof eyləmədik atəşi-dəhhaşe düvəldən
Bir zərrə belə qorxmayırız dəsti-əcəldən,
İstərsə cahan çevrili varsın da təməldən.
Türkün üzü çevrilməyəcək səmti-əməldən,
Türklər geriyə dönməyəcək müslih əməldən.
Yüksək yaşamaq istər ikən cümlə miləldən.
Türkün tökülən qanları bihudə gedəərmi?
Diqqətlə düşün, yoxsa bu qan həpsi hədərmi?

**************************************************************
**************************************************************

Bəxtiyar Vahabzadə -MƏN TÜRKƏM

Sən bizi aldatdın illərdən bəri,
Mən çərxi-fələkdən dərs götürmüşəm.
Özgə anasından süd əmənləri,
Özgə qulluğunda duran görmüşəm.

Bəsdir dözdüyümüz ölümdən betər,
Köhnə bazardakı köhnə nırxa.
Milləti yüz yerə caladın, yetər,
Yüz arxın suyunu qatma bir arxa.

Əslimi, nəslimi tanıyıram mən,
Qarışıq deyiləm, özümdən hürkəm.
Sən kimsən, sən nəsən, özün bilərsən,
Mən ilk qaynağımdan türk oğlu türkəm!

Sübutdur, dəlildir, ağlın qibləsi,
Dəyişə bilərsən ağlımı ancaq.
Canım çıxanadək qəlbimin səsi,
�ürkəm�gerçəyini pıçıldayacaq.

18 Noyabr, 1995

************************************************************
************************************************************
Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar- TÜRKÜN DİLİ

Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz,
Özgə dilə qatsan, bu əsil dil əsil olmaz.
Öz şerini farsa, ərəbə qatmasa şair,
Şeri eşidənlər, oxuyanlar kəsil* olmaz.
Pişmiş kimi şerin də gərək dad- duzu olsun,
Kənd əhli bilirlər ki, doşabsız xəşil olmaz.
Sözlər də cəvahir kimidi, əsli bədəldən
Təşxis verən olsa, bu qədər zir- zibil olmaz.
Şair ola bilməzsən anan doğmasa şair,
Missən, a balam, hər sarı köynək qızıl olmaz.
Ötməz, oxumaz, bülbülü salsan qəfəs içrə,
Dağ- daşda doğulmuş dəli ceyran həmil olmaz.
İnsan odu tutsun bu zəlil xalqın əlindən,
Allahı sevərsən, belə insan zəlil olmaz.
Hərçənd Sərabın südü çox, yağ- balı çoxdu,
Baş ərşə də çatdırsa, Sərab Ərdəbil olmaz.
Millət qəmi olsa, bu cocuqlar çöpə dönməz,
Ərbablarımızdan da qarınlar təbil olmaz.
Məndən də nə zalım çıxar, oğlum, nə qisasçı,
Bir dəfə bunu qan ki, ipəkdən qəzil olmaz.
Düz vaxtda dolar taxta- tabaq ədviyyə ilə,
Onda ki nənəm sancılanar, zəncəfil olmaz.
Fars şairi çox sözlərini bizdən aparmış,
Sabir kimi bir süfrəli şair pəxil olmaz.
Türkün məsəli, folkloru dünyada təkdi,
Xan yorğanı kənd içrə məsəldir mitil olmaz.
Azər qoşunu qeysəri- Rumi əsir etmiş,
Kəsra sözüdü, bir belə tarix nağıl olmaz.
Bu Şəhriyarın təbi kimi çimməli çeşmə
Kövsər ola bilsə, demirəm, Səlsəbil olmaz.

************************************************************
************************************************************
Əhməd Cavad-Mən Türk övladıyam

“Mən bir qulam, yük altında əzilmişəm, qardaşım,
Sevinç bilməz bir məxluqam, ahu-zardır sirdaşım.
Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana,
Qarlı-buzlu cəhənnəmler məskən olmuşdur mana.

Mana dinmə, sus deyirsən, ne vaxtacan susacam,
Böhranların, hicranların, məhbəsində qalacam?
Niyə susum, danışmayım, insanlıqda payım var,
Mənim ana vətənimdir talan olan bu diyar.

Niyə susum, danışmayım, Türk yurdudur bu topraq,
Oğuzların, elxanların vətənində kimdir, bax!
Bu dünyada azadlığı şan şöhrəttən üstün tut,
Alçaqlığı, yaltaqlığı rəzilliyi sən unut!

Necə susum, danışmayım, mən eyləyim xəyanət?
Hanı sevgi, hanı vətən, de harda qaldı millət?
Men bir qulam, yerim altun, suyum gümüş, özüm ac,
Atam mahkum, anam sail, əlim hər şeyə möhtac.

Mən Türk övladıyam, dərin ağlım, zəkam var,
Ne vaxtacan çiynimizdəgəzəcəkdir yağılar?
Nə qədər ki, hakimlik var, məhkumluq var, mən varam,
Zülmə qarşı isyankaram, əzilsəm de susmaram!”

*************************************************************
*************************************************************

Elçin Mirzəbəyli-Türkün birliyini poza bilməzsən

Kim tutub mayasın bu sifarişin,
Bu “dil” savaşını kim salıb işə?
Görən yetmədimi dərsi keçmişin,
Nə vaxt səngiyəcək bu “münaqişə”?
Yenə ortalıqda meydan sulayır
Qardaşı qardaşdan ayrı tutanlar.
Kimin qarşısında quyruq bulayır
Fitnə yaradanlar, ara qatanlar?
Açılıb qapısı fitnəbazların,
Yatan iştahlar da ayılıb yenə.
Ucalır sədası yad avazların,
Yırtılır niqablar, boşalır sinə:
“Yox, bu Azərbaycan, o türk dilidir,
Fərqlidir, ayrıdır”, – deyir bir “qoçaq”.
Dodağı üstündə özgə kilidi…
Açıblar – danışır, yenə susacaq.
Yenə cıdırdadır özgə atları…
Bəlli simaları, bəlli zatları…
Kişnəyir “köhlənlər” ana dilində
Fəqət yüyənləri özgə əlində…
***
Dilimin adını kim verib görən?
Onun “Ol” dediyi andanmı gəlir?
Tarixə sığmayan tarix yaradan
Fatehlər doğuran qandanmı gəlir?
Şumerdənmi gəlir?
Hundanmı gəlir?
Dilimin adını kim verə bilər?
Sönmüş ocaqlara od verən mənəm!
Qitədən qitəyə axan çaylara,
Yurdlara, ellərə ad verən mənəm!
Dilimin adını kim verə bilər!
Kimdir bu cəsarət yiyəsi, Allah!
Ruhum varlığını dünyadan silər,
Kəsər sözlərimin “tiyəsi”, Allah!
Dilimin adını kim verə bilər?
Adım da, sözüm də Tanrıdan gəlir,
Kimsənin önündə, Tanrıdan özgə,
Yenməyən dizim də Tanrıdan gəlir!
Başımın üstündən göy çəkilməmiş,
Ayağım altından Yer qaçmayınca…
Kimliyim, varlığım, ruhum, vücudum
Soyuq məzarlara yol açmayınca…
Şəhid qanı kimi son damla qanım
Vətən torpağına hopana qədər.
Bilin!
Yürüdükcə ərzin zamanı,
Dünya məhvərindən qopana qədər
Dilimin adı da yalnız Türkdür, Türk!
Amalım dünyanın özündən böyük!
Bir anda dilimə neçə ad gəlir
Altaydan Təbrizə…
Bu yurd mənimdi!
Nədən Türkün sözü Türkə yad gəlir,
Nədən Türkün sözü Türkə qənimdi?
…Kəhər atlarımın dırnaqlarından
Qopan daşlar belə türkcə danışır.
O mavi səmanın ənginliyindən
Uçan quşlar belə türkcə danışır.
Əlçatmaz zirvələr, keçilməz dağlar,
Yaxınlar, uzaqlar türkcə danışır.
Kükrəyən dənizlər, sısqa bulaqlar,
Çiçəklər, yarpaqlar türkcə danışır,
Türk varan torpaqlar türkcə danışır!
Yarıb neçə-neçə qaranlıqları -
Ruhundan yol alan bir gündüzü var.
Fəth edib əlçatmaz ucalıqları!
Hər yerdə, hər yerdə Türkün sözü var.
***
Kim tutub mayasın bu sifarişin,
Kim salır ortaya ayrılıq yenə?
Qaniçən iştahlar qıcayıb dişin
Qılınc saplamağa Türkün sözünə.
Mayası yadlardan tutulanlara
Türkün birliyimi göz dağı olub?!
Qoy ruhu qısırlar eşitsin yenə
İstər Azərbaycan, istər Türkiyə,
Qitədən qitəyə Turan elləri
Hər zaman türklərin torpağı olub!
Sözünü geri çək,
Sözümü dinlə!
Sən mənim dilimi bölə bilməzsən!
Tanrı bir yaradıb Türk millətini
Tanrı yazdığını silə bilməzsən!
Şirin layla səsi, telli saz səsi,
Qolça qopuz səsi – Türkün dilidir!
Haqqa əsgər olan Uca Millətin
Əbədi nəğməsi – Türkün dilidir!
Gah həzin, axıcı…
bir bulaq kimi,
Gah alov püskürər gur ocaq kimi…
Dillər arasında durub dağ kimi!
Dillərin zirvəsi – Türkün dilidir!
Hər sözü İlahi -
Cana can gəlir,
Hər sözün içində bir ümman gəlir…
Ruhu göydən gəlir, səmadan gəlir
Tanrı möcüzəsi – Türkün dilidir

****************************************************************
****************************************************************

Каteqoriya: Мои статьи | Əlavə edib: Polat-Alemdar (25.04.2010)
Baxış: 7510 | Şərhlər: 42 | Reytinq: 5.0/1
Bütün şərhlər: 421 2 3 4 5 »
42 Breville   (12.05.2013 17:50)
http://breville-store.com/breville-bcg450xl-conical-burr-grinder-big-discount/

41 Allepsype   (26.11.2012 21:52)
Most patients will not experience these side effects but those who do will usually find that they are self limiting or that they will cease when the medication is stopped. Doctors may also prescribe Provigil for the treatment of spastic cerebral palsy, ParkinsonпїЅs disease, opiod induced sleepiness, myotonic dystrophy, chronic fatigue syndrome, as well as fibromyalgia. http://www.courtarrestrecords.com/ - order provigil Provigil and its effects Low cost Provigil medication at low cost.

40 tictAutolla   (12.11.2012 16:41)
tema

39 Caummacek   (03.11.2012 11:18)
http://www.sarvajal.com - viagra

38 karlwvt   (31.10.2012 00:09)
Before getting further in reading the weather radar map, always check the date stamp, which appears usually on the bottom of the screen. http://www.cheapmonclercoatsx.com/#32996 - moncler coats for toddlers - http://www.cheapmonclercoatsx.com/#29753 - moncler sale , http://www.cheapmonclercoatsx.com/#67162

37 mkdwlll   (30.10.2012 12:29)
Worn by celebrities and average joes alike, this regal look makes a statement wherever its wearer goes. http://www.cheapmonclercoatsx.com/#45875 - moncler sale jackets - http://www.cheapmonclercoatsx.com/#87994 - moncler coats on sale for women , http://www.cheapmonclercoatsx.com/#79361

36 asczufn   (28.10.2012 06:56)
Sometimes you get caught off guard by the rain. http://www.cheapmonclerjacketsx.com/#67713 - moncler jackets online - http://www.cheapmonclerjacketsx.com/#31815 - moncler outlet store , http://www.cheapmonclerjacketsx.com/#15564

35 ywkkmsk   (28.10.2012 03:10)
It is important that the item can be worn to different functions and look good in the process. http://www.cheapmonclerjacketsx.com/#99554 - moncler vest cheap - http://www.cheapmonclerjacketsx.com/#83548 - moncler sale authentic , http://www.cheapmonclerjacketsx.com/#97526

34 coqfqdu   (27.10.2012 14:23)
It will remind her of you when she wears it and she will also feel great and look good in it. http://www.cheaplouisvuittonbagsx.com/#51599 - authentic louis vuitton purses - http://www.cheaplouisvuittonbagsx.com/#86295 - louis vuitton bags online , http://www.cheaplouisvuittonbagsx.com/#97621

33 wxhbors   (27.10.2012 06:45)
So price your items the eco-friendly way. http://www.isabelmarantsneakersboutique.com/#23574 - isabel marant knock off boots - http://www.isabelmarantsneakersboutique.com/#57342 - isabel marant gava pumps , http://www.isabelmarantsneakersboutique.com/#37885

1-10 11-20 21-30 31-40 41-42
Yalnız qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər şərh yaza bilər.
[ Qeydiyyat | Giriş ]Bizim sorğu
Saytımızı necə qiymətləndirirsiniz?
Cavablar: 454

counter

Statistika

Online cəmi 1
Qonaq 1
İstifadəçilər 0

Copyright MyCorp © 2018
Конструктор сайтов - uCoz